Michael Hardt bir çok mecrada konuştu ve dinledi:

May 27, 2014

Michael Hardt, Boğaziçi Chronicles kapsamında İstanbul'da geçirdiği 2 hafta süresince, birçok yayına farklı konularda röportajlar verdi, forumlara katıldı, kendi düşüncelerini paylaşmanın yanı sıra, farklı bakış açılarıyla tanıştı:

Cumhuriyet Gazetesi'nden Özgür Ulusoy (19.05.2014): "Soma'ya kaza demek acı bir ironi"
Radikal'den Pınar Öğünç (20.05.2014): "Soma Erdoğan için dönüm noktası olabilir"
İMC TV'den Candan Yıldız (23.05.2014): "Erdoğan düşmanlar yaratıyor"
Özgür Gündem (26.05.2014): "Kürt hareketi Ortadoğu için model"
Açık Radyo, Cuma Adlı Adamlar (30.05.2014): Düşündüğüm şey, yerküreyi müşterek olarak kabul etmek. Ve, onu sadece paylaşmakla kalmayıp, ayrıca beraber idare ettiğimiz bir siyaset şekli. İşte bu yeterli hızda olmuyor. Uzun vadede kazanacağımızı farkederek, bu süreci hızlandırmamız gerekiyor.
MESELE Dergisi 90.sayı: Çokluk Örgütlenmek zorunda!

25 mayıs pazar günü, Boğaziçi'nde öğrencilerle bir forum düzenledi: "Karşı-İşgal’den Gezi’ye, işgal meclisinden üniversite forumuna ve Öğrenci Kooperatifi’ne, Boğaziçi’nde şirketleşmeye karşı mücadele, “ortak olanın” mücadelesi olarak devam ediyor."

Michael Hardt ayrıca Kadiköy, Don Kişot'taki foruma da katıldı: "Strateji üretebilecek özneler neden ayrıcalığı lidere bırakır?"

 "Gezi’nin birinci yıldönümünde siyasi sahada yenilikler ve hareketin ilerleyişinin önündeki engeller" Michael Hardt: Özgür Gündem