YEREL-AŞIRI MÜŞTEREKLER // SUSAN BUCK-MORSS İLE BİR TARTIŞMA TOPLANTISI

Oct 31, 2013

31 Ekim 2013, Albert Long Hall - Boğaziçi Üniversitesi Bebek Kampüsü

Bogaziçi Üniversitesi, 150.yılı vesilesiyle başlattığı Boğaziçi Chronicles programı kapsamında saygın sanatçı, yazar ve düşünürleri ağırlamaya hazır. Eleştirel kuram, görsel kültür ve ekonomi politika alanlarında çalışan düşünür ve siyaset felsefecisi Susan Buck-Morss Boğaziçi Chronicles’ın ilk konuğu olarak 26 Ekim – 11 Kasım tarihleri arasında Tubini Evi’nde misafir edilecek.

New York Şehir Üniversitesi, Lisansüstü Merkezi Seçkin Siyaset Felsefesi Profesörü Buck-Morss, 31 Ekim tarihinde Albert Long Hall’de düzenlenen “Yerel-Aşırı Müşterekler” toplantısına ilham verdi. Prof. Dr. Mine Eder, Prof. Dr. Mahmut Mutman ve Prof. Dr. Şemsa Özar’ın “Akışlar ve Sınırlar”, Dr. Ceren Özselçuk, Dr. Seda Altuğ ve Ayşe Çavdar’ın ise “Demokrasiyi Yeniden Çağırmak” üzerine yaptıkları konuşmalar Buck-Morss’un önerdiği soruların oluşturduğu bağlama müdahele niteliğindeydi. Tartışma Toplantısı,  Susan Buck-Morss’un “Yerel-Aşırı Müşterekler ve Küresel Kalabalık Üzerine” başlıklı sunumuyla son buldu.

 ayrıntılı program: PDF

 ----------------

OTURUMLAR

13.30-15.00 AKIŞLAR VE SINIRLAR: KÜRESEL, ULUSAL, BÖLGESEL

'Buldozer' neoliberalleşmeyi anlamak: AKP ve ötesinin yan etkileri
Prof. Dr. Mine Eder, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi

Egemenlik
Prof. Dr. Mahmut Mutman, Kültürel İncelemeler, İstanbul Şehir Üniversitesi

'Sanki yaşam yok olmuştu...' Kürtlerin köylerine dönüşü
Prof. Dr. Şemsa Özar, Ekonomi Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi

 

15.15-16.45 DEMOKRASİYİ YENİDEN ÇAĞIRMAK: SEÇIMLERİN ÖTESİNDE KİTLESEL SİYASET

İktidarın kabul etmediği boşluk: Türkiye’de demokrasi arzusunun popülist önlenişi
Dr. Ceren Özselçuk, Sosyoloji Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi

Suriye'de savaş koşullarında özyönetim inşası
Dr. Seda Altuğ, Atatürk ve Modern Türkiye Tarihi Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi

Rakip dindarlıklar: İslamcılığın içinde İslam’ı aramak
Ayşe Çavdar, Araştırmacı-Gazeteci, Express Dergisi ve Viadrina Avrupa Üniversitesi

 

17.15-18.45  YEREL-AŞIRI MÜŞTEREKLER VE KÜRESEL KALABALIK

Prof. Susan Buck-Morss, Lisans-üstü Merkezi, New York Şehir Üniversitesi

Panel 1: AKIŞLAR VE SINIRLAR: KÜRESEL, ULUSAL, BÖLGESEL
Panel 2: DEMOKRASİYİ YENİDEN ÇAĞIRMAK: SEÇİMLERİN ÖTESİNDE KİTLESEL SİYASET
Panel 3: YEREL-AŞIRI MÜŞTEREKLER VE KÜRESEL KALABALIK